Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

ambulante begeleiding van Zocurae

Zocurae is meer dan alleen een bemiddelingsbureau. Zocurae biedt namelijk ook ambulante begeleiding aan iedereen, die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Jong en oud. Ook aan mensen met een psychosociale en/of een (licht) lichamelijke/verstandelijke beperking. Onze ambulante begeleiding is persoonsgebonden en vraaggericht. Wij gaan uit van je hulpvraag en we helpen je graag om deze in kaart te brengen. We helpen mensen o.a. hun netwerk te vergroten, omdat dit een positieve uitwerking heeft op het zelfstandig functioneren.

Werkwijze ambulante begeleiding Zocurae

Ambulante begeleiding van Zocurae is heel breed. We kijken eerst naar de vraag die gesteld wordt. We zeggen nooit nee, maar kijken altijd naar de mogelijkheden. We beginnen met een intakegesprek waarbij we kijken welke hulp je nodig hebt en wat je vraag is. Waar komt je vraag vandaan en waar wil je naartoe? Vervolgens kijken we wie van het team de beste match is. De relatie tussen de begeleider en de zorgvrager staat bij ons voorop. We proberen altijd mee te denken. Kunnen wij de benodigde hulp niet bieden? Dan kijken we wie dit wel kan.

Wat bieden wij?

Wij kunnen helpen op verschillende gebieden. Ambulante begeleiding bij Zocurae kan bestaan uit:

• Individuele gesprekken

• Begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid

• Dag- en weekstructuur aanbrengen

• Netwerk opbouwen en onderhouden

• Administratie, financiën en post op orde krijgen

• Huishoudelijke taken op orde krijgen

• Ondersteuning bij het zoeken/

behouden van werk of dagbesteding

• Ondersteuning bij diverse contacten

• Toeleiden naar een passende

woonvorm, zoals verpleeghuis of wooninitiatief

• Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie via PGB

Indicatie

Ambulante begeleiding bieden wij bij mensen thuis. Dit kan variëren van 1 keer per week tot meerdere keren per week. Dit is afhankelijk van de PGB indicatie.

Hoe kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding:

PGB en particulier – Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Zocurae op 074 234 0349 of mail naar info@zocurae.nl

Heb je hulp nodig met het aanvragen van ambulante begeleiding? Wij helpen je graag!